Doven vinden gehoor in de cultuursector

Cultuursector neemt initiatieven om voorstellingen en musea toegankelijker te maken voor doven en slechthorenden

Antwerpen, 22 juni 2009. De cultuursector van de stad Antwerpen onderneemt vanaf deze zomer een aantal concrete acties die de toegankelijkheid voor slechthorenden en doven bevorderen. Onder meer de cultuurcentra, de Zomer van Antwerpen, de Cultuurmarkt, en het MAS hebben al concrete plannen voor de aankoop van ringleidingen,  het inzetten van tolken, het aanbieden van handcomputers.

Tal van initiatieven

  1. De Antwerpse cultuurcentra gaan vanaf de maand oktober over tot de aankoop van zeven ringleidingen, één voor elk bestaand cultureel centrum: CC Berchem, CC Wilrijk, CC Merksem, CC Luchtbal, CC Deurne, OC St. Andries (ook wel bekend als COSTA) en OC Nova op het Kiel.  Daarenboven wordt ook de Roma van een ringleiding voorzien.
  2. De cultuurcentra kopen daarnaast ook een mobiele ringleiding aan die zal worden ingezet worden bij alle mogelijke outdoor evenementen.
  3. De cultuurcentra zullen de productie ‘Een hommage aan Wannes. De kleuren van Van De Velde’ laten tolken. Dit is een avondvoorstelling met woord en muziek, georganiseerd door de familie De Cauter en Karel Vingerhoets. Ze zal te horen en zien zijn op vrijdag 6 (CC Merksem),  zaterdag 7 (CC De Kern), vrijdag 13 november (CC Deurne) en woensdag 10 maart (CC Berchem).
  4. De Zomer Van Antwerpen voorziet voor het eerst een ringleiding op vier Muziek in de Wijk-vrijdagen: 7, 14, 21 en 28 augustus op de Dageraadplaats. De try-out van het theaterstuk Altijd ’t zelfde wordt getolkt voor doven op 10 augustus en de kindervoorstelling Er is iets in het bos op 28 juni. Mogelijk wordt nog een derde voorstelling getolkt.
  5. De Cultuurmarkt van Vlaanderen, die plaatsvindt op zondag 30 augustus in centrum Antwerpen, doet beroep op tolken Vlaamse gebarentaal bij het infopunt én bij enkele concerten. Voor minstens één podium wordt een ringleiding voorzien.
  6. Het Museum Aan De Stroom (MAS) neemt bij de musea het voortouw. Zoals dat in het Vleeshuis al het geval is, zal het MAS handcomputers met uitleg voorzien. Dit is een perfecte oplossing voor slechthorenden en mensen die doof zijn geworden en het geschreven Nederlands machtig zijn, hetgeen geen evidentie is bij doven. Daarnaast wordt werk gemaakt van een rondleiding met handcomputer in gebaren die internationaal begrepen worden, zodat niet altijd tolken nodig zijn. Bovendien komt er een transcriptie op de audioguide op de website.
  7. Het MAS voorziet ringleidingen in de feestzaal en het atelier zodat storend omgevingsgeluid weggefilterd wordt. De balies worden voorzien van kleine lussystemen, eveneens om de hoorbaarheid te optimaliseren.
  8. Zowel Muziekcentrum Amuz als Antwerpen Open hebben er zich expliciet toe verbonden om in de toekomst meer aandacht te besteden aan mensen met een auditieve handicap. Zij zullen ringleidingen en tolken Vlaamse gebarentaal voorzien waar nodig.

 

Schepen voor cultuur en toerisme Philip Heylen is verheugd dat zijn idee meteen bijval kreeg door de cultuursector: “Deze voorzieningen kaderen in mijn beleid voor meer toegankelijkheid en drukken perfect uit wat wij met cultuur in deze stad willen doen. Mensen die al te vaak uit de boot vallen vanwege hun verminderd gehoor of doofheid moeten we kunnen betrekken bij culturele voorstellingen.” 

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .