Nieuwe Pluspunt……wiskunde in VGT!

 

1. Doel van het project?

 

Het project richt zich op het rekenonderwijs en kent de volgende doelstellingen:

  • De rekentaal uit de werkboeken van de leerlingen omzetten naar Vlaamse Gebarentaal waardoor de rekeninhoud opnieuw primeert. Op deze manier willen we voorkomen dat leerlingen niet op hun tempo en niveau kunnen ontwikkelen omdat ze het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn.
  • Leerboeken rekenen toegankelijker maken, zowel voor leerlingen die Vlaamse Gebarentaal als eerste taal gebruiken als leerlingen die dit als ondersteuning gebruiken.
  • Succeservaringen voor leerlingen verzekeren.
  • Leerlingen ondersteunen in hun individueel leertempo.
  • Leerlingen stimuleren in zelfstandig werken in plaats van telkens te moeten wachten op instructie.
  • Leerstof kan door leerlingen zelfstandig herhaald, geleerd worden.
  • Respect voor de Vlaamse Gebarentaal als volwaardige onderwijstaal en respect voor de leerlingen/leerkrachten en ouders, … die deze taal gebruiken.
  • Bekendheid rond Vlaamse Gebarentaal en bilinguaal-bicultureel onderwijs verkrijgen.

 

 

FLASH BERICHT:  

 

1 ste en 5de leerjaar zijn reeds te verkrijgen!!!!!

vzw.signup@gmail.com

 

Advertenties