vzw SignUp

Mogen wij u kort een beeld schetsen over het doel van onze vzw SignUp.

Onze vzw is een groepering van enkele betrokkenen met hetzelfde doel.  Dit zijn zowel Doven, slechthorenden, tolken VGT als ook dovenscholen, verenigingen enz.

Het is de bedoeling dat doven en slechthorenden samen met hun familie en vrienden (zowel dove als horende personen) mee kunnen genieten van bestaande evenementen.

Bijvoorbeeld: de Gentse feesten, the Night of the Proms, de zomer van Antwerpen, theaterstukken (voor en volwassenen en kinderen), intrede van de Sint,…  .

Net zoals in Engeland en Scandinavië, waar toegankelijkheid een ingeburgerd automatisme is, trachten ook wij mogelijkheden te creëren opdat Doven meer aansluiting kunnen vinden bij culturele activiteiten.  Tot op heden was dit nog geen vanzelfsprekendheid

Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • Doven hebben recht op 18 tolkuren per jaar.  Deze gebruiken ze dan  meestal voor doktersbezoeken, begrafenissen, oudercontacten ,…  De aangename en culturele activiteiten vallen vaak weg,  aangezien de  tolkuren op zijn.
  • De voorbereidingen die een tolk moet treffen zijn tijdrovend, dit zowel wat betreft het organisatoirsche element , als het “vertalen” van de voorstelling.  Deze uren in rekening brengen bij de doven zelf is niet haalbaar op financieel niveau.

Met onze vzw willen we hier graag verandering in brengen door:

  • We zetten enkel gediplomeerde tolken Vlaamse Gebarentaal in die op freelance basis met ons samenwerken.  Waar haalbaar zullen ook tolkstudenten ingezet worden, onder  begeleiding van een tolk VGT.
  • We trachten het gebruik van een tolk aan te moedigen bij culturele centra, gemeenteraden, zangers, festivals, musea,…
  • Budgetten te zoeken zodat doven en slechthorende zelf eens een avondje kunnen plannen zoals u en ik. Geen bijkomende kosten….enkel een inkom…….

Belangrijk om weten is: “Alle dingen uit het dagelijkse leven zijn mogelijk om te tolken

Zoals u ziet is ” the sky the limit”

Mocht u nog vragen hebben, meer willen weten  over onze werking….aarzel niet en neem contact met ons op, wij willen u graag  te woord staan.